top of page

 Santuokos nutraukimas bendru sutarimu,  vadinamos skyrybos internetu

Santuokos nutraukimas bendru sutarimu yra pats paprasčiausias ir neskausmingiausias sutuoktiniams santuokos nutraukimo būdas. Būtent bendru sutuoktinių sutikimu, t.y. kai nėra sutuoktinių ginčo nei dėl santuokos nutraukimo, nei dėl teisinių jos nutraukimo padarinių. 

 

Šis santuokos nutraukimas galimas esant trims nurodytoms sąlygoms:

 

Pirma, nuo santuokos sudarymo turi būti praėję daugiau nei vieni metai. Toks terminas nustatytas siekiant išsaugoti santuokų stabilumą, užkirsti kelią lengvabūdiškiems, neapgalvotiems, impulsyviems sutuoktinių sprendimams. Kita vertus, vienerių metų terminas yra pakankamas patiems sutuoktiniams įsitikinti​, ar įmanomas tolimesnis jų gyvenimas. Šis terminas taikomas tik nutraukiant santuoką bendru sutuoktinių prašymu. Nutraukiant santuoką kitais būdais (dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, dėl abiejų kaltės ir pan.), santuoką nutraukti galima ir nepraėjus metams.

Antra, santuokos nutraukimas bendru sutarimu įmanomas tik kai sutuoktiniai sutaria ne tik dėl skyrybų, bet ir dėl teisinių jos nutraukimo padarinių. Tad sutuoktiniai, sutardami, kad jų santuoka iširo, ir norėdami pasinaudoti supaprastinta santuokos nutraukimo tvarka, privalo susitarti ir dėl teisinių jo nutraukimo padarinių. Aplinkybę, kad sutuoktiniai sutaria dėl teisinių santuokos nutraukimo padarinių, gali patvirtinti tik šiuo klausimu sutuoktinių sudaryta sutartis.  

Trečia, abu sutuoktiniai turi būti veiksnūs. 

Santuokos nutraukimas bendru sutarimu: kokius dokumentus reikia paruošti?

 

 1. Prašymą nutraukti santuoką bendru sutarimu. Prašyme reikalaujama nurodyti jo pagrindą - priežastis, dėl kurių santuoka iširo, t.y. faktus, dėl kurių, sutuoktinių manymu, tolesnis jų bendravimas yra neįmanomas ir kurie patvirtina, kad santuoka iširo ir nėra tikimybės, kad šeimos santykiai bus atnaujinti. Tokios priežastys gali būti įvairios: faktinis šeimos santykių nutrūkimas dėl sutuoktinių charakterių skirtumo, sutuoktinių nesutarimai dėl bendrų lėšų naudojimo ir pan. 

 2. Sutartį, kuri turi būti sudaryta raštu ir  joje privaloma aptarti šiuos klausimus:

 • Turto padalijimo klausimas. Pažymėtina, kad ateityje, t.y. nutraukus santuoką, šis klausimas negali būti keliamas. 

 • Jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, - su kuriuo iš tėvų nutraukus santuoką jie lieka gyventi, t.y. sutuoktiniai privalo susitarti dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nutraukus santuoką. 

 • Privaloma aptarti tvarką, kaip skyriumi gyvenantis tėvas ar motina bendraus su vaiku ir dalyvaus jį auklėjant. 

 • Nepilnamečių vaikų išlaikymas, t.y. privalo būti numatytas konkretus išlaikymo dydis. Jeigu nutraukus santuoką pasikeičia aplinkybės, dėl kurių reikia keisti vaikų išlaikymo dydį ar būdą, tačiau tėvai dėl šito nesusitaria, dėl vaiko išlaikymo pakeitimo galima kreiptis į teismą.

 • Sutuoktinių tarpusavio išlaikymas. Jeigu nė vienam iš sutuoktinių nereikalingas išlaikymas, tai nurodoma sutartyje.

 • Skolų pasidalijimas. Reikia nurodyti turimas skolas, tiek bendras, tiek ir asmenines. Taip pat reikia informuoti kreditorius apie pradėtą skyrybų procesą.

 

Kokius dokumentus reikia pridėti prie prašymo ir sutarties?

 

 1. Sutuoktinių tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė).

 2. Santuokos liudijimas.

 3. Nepilnamečių vaikų (jei tokių yra) gimimo liudijimai.

 4. Pažymos apie sutuoktinių turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (jei tokio turto nėra, pažyma vis tiek reikalinga).

 5. Pažymos apie nuosavybės teise turimas transporto priemones (jei tokių nėra, pažyma vis tiek reikalinga).

 6. Informacija apie kreditorius, skolas (tiek asmenines, tiek bendras).

 7. Informacija, kad kreditoriams pranešta apie pradėtą skyrybų procesą.

 

Santuokos nutraukimas: per kiek laiko teismas priima sprendimą?

 

Santuokos nutraukimo byla šiais atvejais nagrinėjama supaprastinto proceso tvarka todėl, kad nėra sutuoktinių ginčo, todėl teismas privalo tik patikrinti, ar sutuoktinių sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo padarinių yra teisėta ir nepažeidžia kieno nors teisių ir ar tikrai santuoka iširo ir sutuoktinių neįmanoma sutaikyti. Supaprastintas procesas - tai speciali bylų nagrinėjimo tvarka, kai šalims nereikia vykti į teismą, teismas priima sprendimą per 30 dienų nuo dokumentų gavimo teisme. 

Reikalinga konsultacija santuokos nutraukimo klausimais?

Susisiekite

A. Jakšto g. 9-238, LT-01105 Vilnius 

Ačiū, mes su Jumis susisieksime

bottom of page